Zarząd

ZARZĄD:
Anna Herman – Prezes
Olga Juszczyk – Zastępca Prezesa
Magdalena Janusiak – Skarbnik
Monika Jankowska – Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:
Grażyna Szymla
Bożena Podlejska
Piotr Bodanka