„Cześć człowieku” to projekt w który zostaną zaangażowani uczniowie II i III klas Gimnazjum nr 20 w Częstochowie oraz pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej z ulicy Kontkiewicza.
W programie: wspólna integracja, szkolenia i warsztaty fotograficzne, teatralne oraz sportowe.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Perasada" zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia z Nordic Walking w ramach projektu "Pogodna jesień - starzej się zdrowiej".

Od września 2016 roku 45 niepełnosprawnych osób z częstochowskich Domów Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych brało udział w warsztatach: wokalnych, tanecznych i plastycznych. Dzięki temu powstał program artystyczny oraz prace plastyczne związane z miastem Częstochowa. Warsztaty odbywały się w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

Finałem projektu był koncert 08 grudnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, podczas którego zostały zaprezentowane efekty pracy warsztatowej. Gościem specjalnym koncertu był lider zespołu T.LOVE Muniek Staszczyk, który wystąpił wraz z uczestnikami programu „Festiwal Moc-art”.

Obecnie trwa III edycja projektu.

 

01 marca 2017 r. o godz. 16.00 ruszył projekt pod nazwą „Środa z Seniorem” dofinansowany z Budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Zajęcia dla osób w wieku 60 + organizowane są w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

W celu zrekrutowania i przeszkolenia wolontariuszy do indywidualnej opieki na Podopiecznymi DPS zrealizowano projekt Niewyczerpywalni. Dzięki temu nasza placówka całodobowa pozyskała do współpracy słuchaczy częstochowskich szkół policealnych, które przygotowują swoich kandydatów do pracy z osobami zależnymi.

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Bule – to gra, którą Stowarzyszenie promuje wśród osób z niepełnosprawnością, seniorów i młodzieży organizując szereg  szkoleń i turniejów  w tym zakresie. W ogrodzie Domu Pomocy Społecznej  został specjalnie przygotowany bulodrom – profesjonalne boisko do gry w bule, na którym odbywają się w/w wydarzenia.