ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Anna HermanPrezes

Anna Herman

 

 Sławomir RadoszZastępca Prezesa

Olga Juszczyk

 

prezesSkarbnik

Magdalena Janusiak

 

prezesSekretarz

Monika Jankowska

 

KOMISJA REWIZYJNA 

Grażyna Szymlaprzewodnicząca komisji

Grażyna Szymla

 

Bożena Podlejskaczłonek komisji

Bożena Podlejska

 

Piotr Bodankaczłonek komisji

Piotr Bodanka