Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Misją naszej organizacji jest udzielanie wszelakiego wsparcia osobom z niepełnosprawnością oraz seniorom, przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.