Informacje

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Wspieramy osoby z niepełnosprawnością, szczególnie przewlekle psychicznie chore i seniorów oraz ich rodziny. Poza tym pomagamy społeczności lokalnej w integracji, aktywizacji w ramach działań obywatelskich. Pomagamy osobom i całym rodzinom z Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów, w kwestii radzenia sobie z bieżącymi problemami, które Ich dotykają. Wspieramy bieżącą działalność całodobowej placówki, jaką jest Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.
  • pozyskujemy finanse w ramach konkursów na realizację szeregu projektów i zadań przeznaczonych dla osób
      z niepełnosprawnością, seniorów, osób dorosłych i dzieci z terenu Częstochowy,
  • przeprowadzamy zbiórki publiczne na różne cele,
  • pozyskujemy sponsorów na konieczne zadania,
  • wzbogacamy naszą ofertę poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami miejskimi.