O nas

Nazwa Stowarzyszenia „PERASADA” pochodzi od łacińskiej sentencji
„Per aspera ad astra” czyli „Przez trudy do gwiazd”.

Misją organizacji jest udzielanie wszelakiego wsparcia osobom niepełnosprawnym, przywracanie godności osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Członkowie Stowarzyszenia to pracownicy, wolontariusze, opiekunowie prawni Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz inne osoby, którym nie są obojętne sprawy osób potrzebujących pomocy.