„Laur Pomocy Społecznej” dla naszego Stowarzyszenia

Jest nam niezmiernie miło podzielić się informacją, iż praca i zaangażowanie naszego Stowarzyszenia w liczne akcje i przedsięwzięcia, została dostrzeżona.
Dziś w Ratuszu Miejskim z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy pana Krzysztofa Matyjaszczyka odebraliśmy prestiżową nagrodę „Laur Pomocy Społecznej”.

relacja <<< TV ORION >>>

laur2016
 

 

 

 

 

 

 

 

„Laur Pomocy Społecznej” – przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

Jesteśmy wdzięczni, dumni i zmotywowani do dalszej pracy 🙂