„Niewyczerpywalni” – Wycieczka do Chorzowa 21.09.2016.