plakat Wakacyjne Warsztaty Ekologiczne

Zapraszamy na zajęcia. Warsztaty odbywają się według tygodniowego planu pracy DOSL.