Centrum „KONDYCJA”

Zapraszamy do prowadzonego przez nas
NZOZ Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia „KONDYCJA”

42-209 Częstochowa, ul. Kontkiewicza 2
(budynek Domu Pomocy Społecznej),

telefon: 666 688 244

adres email: kondycja@perasada.czest.pl

www.kondycja.czest.pl

link www.kondycja.czest.pl