program zajęć projektu "Profilaktyka dla kobiet"

Trwają zajęcia organizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA w ramach zadania „Profilaktyka dla kobiet”. W każdy poniedziałek października o godz. 17.00, w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, fachowcy z różnych dziedzin będą motywować uczestników zajęć do podjęcia działań w zakresie swojej asertywności, aktywności obywatelskiej, poprawnych zachowań w sytuacji, gdy członek rodziny jest uzależniony od alkoholu lub innych środków.

Eksperci opowiedzą również o prawnych aspektach różnorodnych sytuacji rodzinnych oraz miejscach gdzie można znaleźć pomoc w trudnej sytuacji życiowej.

Program spotkań:

  • 7 październik - specjalista do spraw uzależnień
  • 14 październik - lider Budżetu Obywatelskiego
  • 21 październik - kurator
  • 28 październik - psycholog