program zajęć projektu "Profilaktyka dla kobiet"

trwają zajęcia organizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA w ramach zadania „Profilaktyka dla kobiet”. W każdy poniedziałek października o godz. 17.00, w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, fachowcy z różnych dziedzin będą motywować uczestników zajęć do podjęcia działań w zakresie swojej asertywności, aktywności obywatelskiej, poprawnych zachowań w sytuacji, gdy członek rodziny jest uzależniony od alkoholu lub innych środków.

plakat "Sprzątanie Świata"

Serdecznie zapraszamy mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do włączenia się w akcję "Sprzątanie Świata". Spotykamy się w sobotę 21 września o godzinie 11.00 przy skateparku (ul.Fertnera). Zadbajmy o miejsca w których mieszkamy.

seniorzy na zajęciach nordic-walking

Jeszcze tylko do końca października seniorzy mają możliwość brać udział w bezpłatnych treningach Nordic Walking, które Stowarzyszenie Perasada, w ramach zadania „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej”, organizuje w Lasku Aniołowskim. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek o godz. 16.30). Zbiórka od strony Promenady. Zadanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Serdecznie zapraszamy osoby z Częstochowy w wieku 60+.

plakat, zaproszenie na wspólne grilowanie

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów na wspólne grillowanie w niedzielę 15 września od godziny 15.00 do 18.00 na plac przy kościele pod wezwaniem św Jacka. W programie liczne atrakcje.

plakat projektu "Seniorzy w górę bule"

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu gmin Częstochowa i Rędziny do udziału w projekcie "Seniorzy w górę bule". We wrześniu odbędą się warsztaty i szkolenia z gry w bule, a w październiku turniej. Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu (34) 364 38 10 wewnętrzny 37.

plakat projektu "Profilaktyka dla kobiet"

Ruszają zajęcia organizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA w ramach zadania „Profilaktyka dla kobiet”. W każdy poniedziałek czerwca o godz. 17.00, w Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza 2, fachowcy z różnych dziedzin będą motywować uczestników zajęć do podjęcia działań w zakresie swojej asertywności, aktywności obywatelskiej, poprawnych zachowań w sytuacji, gdy członek rodziny jest uzależniony od alkoholu lub innych środków.

Już od 1 kwietnia ponownie zapraszamy na bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla osób w wieku 60+ w ramach zadania "Pogodna Jesień - starzej się zdrowiej". Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek i czwartek od godziny 16.30.